Ανδρεάδης Αλέξανδρος

 


 

Γεννήθηκε στις 31-5-1969 στην πόλη της Καβάλας, αποφοίτησε από το τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. το 1994. Είναι έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1994 και εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών στις κατηγορίες 16 (Τοπογραφικές μελέτες)Β και 10 (Συγκοινωνιακά έργα)Β. Έχει εμπειρία 14 έτη. ΑΜ μελετητή 13201 ΑΜ ΤΕΕ 68923.