Θεοδώρου Νίκος

 


 

Γεννήθηκε το 1979 στην πόλη της Καβάλας, αποφοίτησε από το τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. το 2005. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2006 και εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών στις κατηγορίες 16 (Τοπογραφικές μελέτες)Α και 13 (Υδραυλικά  έργα)Α. Έχει εμπειρία 5 έτη. ΑΜ μελετητή 22239 ΑΜ ΤΕΕ 107577.