Οθωναίου Αφροδίτη

 


 

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1966, αποφοίτησε από το τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. το 1989. Είναι έγγαμη, μητέρα ενός  παιδιού. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1989 και εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών στις κατηγορίες 16 (Τοπογραφικές μελέτες)Γ και 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)Β. Έχει εμπειρία 21 έτη. ΑΜ μελετητή 9683 ΑΜ ΤΕΕ 56358.