ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 2016

Κάντε click στο παρακάτω εικονίδιο και κατεβάστε τον ισολογισμό του 2016 της ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.

 

Κάντε click στο παρακάτω εικονίδιο και κατεβάστε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2016 της ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.