ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 2015

Κάντε click στο παρακάτω εικονίδιο και κατεβάστε τον ισολογισμό του 2015 της ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.

 

Κάντε click στο παρακάτω εικονίδιο και κατεβάστε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2015 της ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.